Tereza Matějčková

O filozofii smrti s Terezou Matějčkovou

Potřebujeme smrt, aby naše životy dávaly smysl? Jak se ke smrti a smrtelnosti staví filozofie? A je vůbec filozofie smrti relevantní téma pro současnou filozofii? Tereza Matějčková, filozofka a vysokoškolská učitelka, v podcastu přináší její interpretaci a odpovědi na složité otázky. A k tomu bonus navíc - na konci podcastu sdílí své tipy na zajímavé čtení!

Jaký význam mají barvy karet?

Barvy na zadních stranách karet nemají žádný význam. Nabízí se jednotlivým barvám na kartách přidělit určitý stupeň obtížnosti. Tento klíč ale není možné obecně určit. Otázky jsou pro různé hráče jinak náročné. Jedna a ta samá otázka otázka může být pro jednoho hráče emočně náročná a těžká pro vyjádření, ale druhému člověku přijde banální a jednoduchá. Proto mějte nejen při hře vždy na paměti tato důležitá pravidla hry: Na stejnou otázku existují různé odpovědi. Nehodnoťte je.Pro každého z nás může…

Jak někoho přesvědčit, aby si hru Řekni mi zahrál?

Hra Řekni mi je nástroj, který lidem pomáhá otevírat těžké otázky. To ale neznamená, že všichni by si měli hru povinně zahrát. Komunikace o přáních v závěru života je pro mnohé náročná a ne všichni jsou nastaveni o tématu jejich smrti nebo smrti jejich blízkých mluvit.  I když vy sami považujete za důležité s někým konkrétním o těchto tématech začít mluvit, mějte na paměti, že hrát nebo nehrát je svobodné rozhodnutí každého člověka. Nikoho do hry nebo diskuse nenuťte. I…

O konci života v zákonech s Bárou Vráblovou

Právo a zákony regulují náš život i na jeho konci. Jak se na to nejlépe připravit a na co všechno myslet předem? Třemi vybranými právními aspekty konce života nás provede Bára Vráblová, která je advokátkou a přední českou specialistkou na právní otázky související s poskytováním péče v závěru života. V podcastu se proto dozvíte o dědictví, dříve vysloveném přání a o informovaném souhlasu.

O hospicové péči s Monikou Markovou

Smutné a temné místo, kde v osamocení umírají staří, bohatí a náboženští lidé. Takový by byl popis hospice stvořen z mýtů a předsudků o hospicové péči. Opak je však pravdou! Přesvědčte se na vlastní uši poslechem podcastu s Monikou Markovou, jednou z nejvýraznějších osob české hospicové péče, ve které působí přes 25 let.

Martin Šolc a Alexandra Trochtová

O tělu po smrti s Martinem Šolcem

Kdo vlastní lidské tělo po smrti? Proč nejde tělo jen tak odhodit dravé zvěři nebo pohřbít do země na vlastní zahradě? A co všechno a za jakých podmínek se s ním tedy může stát? Martin Šolc Vám v podcastu odpoví nejen na tyto otázky, ale taky vysvětlí, jaké existují pravidla pro darování orgánů pro transplantace nebo darování těla pro vědu a výzkum.

O pohřbívání s Blankou Dobešovou

Co je vaše první vzpomínka na pohřeb, kterého jste se účastnili? A co můžete udělat dnes, abyste se připravili na pohřeb blízkých i na ten svůj? Česká republika je v první pětce zemí na světě, kde vede zpopelnění těla (s pohřbem nebo bez) a obřady probíhajícími primárně v krematoriích. Blanka Dobešová Vám v podcastu přiblíží alternativy k této "české klasice" a zároveň nastíní tři kroky které udělat k tomu, aby poslední rozloučení s Vámi nebo Vašimi blízkými bylo dobré. 

Proč je to hra?

Pro některé “hra” o smrti a umírání může být na první pohled nedůstojná, protože se hraním her máme spojenou určitou banalitu a jednoduchost. Věříme, že pointou každé hry je shoda hráčů v tom hrát férově podle pravidel hry. Pravidla nastavují atmosféru, vstupy a výstupy hry, připravují zázemí pro hraní. A pokud je všichni dodrží, výsledkem je společné učení. Pravidla Řekni mi byla vytvořena tak, aby hraní proběhlo v bezpečné atmosféře, která bude hráče motivovat opravdu hru hrát a nebát se…

O komunikaci s Adamem Houskou

Komunikace je jeden z nejdůležitějších "nástrojů" v paliativní péči a podle Adama Housky dobře zvládnutá komunikace s nemocným pacientem a jeho rodinou vede ke třem věcem: zorientování se v nastalé životní situaci, získání realistických výhledů na život s nemocí a získání určité kontroly nad svým životem. Když ale nejste trénovaný lékař nebo lékařka, jak o smrti a umírání máte mluvit s tím, koho se bezprostředně týká? Jak ustát emoce v takových rozhovorech? A jak se na takové situace připravit a…

O paliativní péči s Markem Uhlířem

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Cílem je komplexní léčba a řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. V České republice je paliativní péče stále málo dostupná a nejen proto se podle Marka Uhlíře v České republice “umírá blbě”. V podcastu se dozvíte více o tom, komu a kdy je paliativní péče poskytována anebo…