Jaký význam mají barvy karet?

Barvy na zadních stranách karet nemají žádný význam. Nabízí se jednotlivým barvám na kartách přidělit určitý stupeň obtížnosti. Tento klíč ale není možné obecně určit. Otázky jsou pro různé hráče jinak náročné. Jedna a ta samá otázka otázka může být pro jednoho hráče emočně náročná a těžká pro vyjádření, ale druhému člověku přijde banální a jednoduchá. Proto mějte nejen při hře vždy na paměti tato důležitá pravidla hry: Na stejnou otázku existují různé odpovědi. Nehodnoťte je.Pro každého z nás může…

Jak někoho přesvědčit, aby si hru Řekni mi zahrál?

Hra Řekni mi je nástroj, který lidem pomáhá otevírat těžké otázky. To ale neznamená, že všichni by si měli hru povinně zahrát. Komunikace o přáních v závěru života je pro mnohé náročná a ne všichni jsou nastaveni o tématu jejich smrti nebo smrti jejich blízkých mluvit.  I když vy sami považujete za důležité s někým konkrétním o těchto tématech začít mluvit, mějte na paměti, že hrát nebo nehrát je svobodné rozhodnutí každého člověka. Nikoho do hry nebo diskuse nenuťte. I…

Proč je to hra?

Pro některé “hra” o smrti a umírání může být na první pohled nedůstojná, protože se hraním her máme spojenou určitou banalitu a jednoduchost. Věříme, že pointou každé hry je shoda hráčů v tom hrát férově podle pravidel hry. Pravidla nastavují atmosféru, vstupy a výstupy hry, připravují zázemí pro hraní. A pokud je všichni dodrží, výsledkem je společné učení. Pravidla Řekni mi byla vytvořena tak, aby hraní proběhlo v bezpečné atmosféře, která bude hráče motivovat opravdu hru hrát a nebát se…