Hraní hry Řekni mi s týmem a se studenty

V rámci testování poslední verze jsme hru dávali různým lidem, kteří o ní před tím neslyšeli. Aniž bychom jim o hře cokoliv řekli, nechali jsme je prohlížet krabičku a přečíst si pravidla hry. Nahlas komentovali, co se jim honí hlavou. Většina lidí po prohlédnutí krabičky mimo jiné konstatovala, že si umí představit hru hrát s partnerem nebo s hodně blízkým člověkem nebo několika vyvolenými přáteli. Když v pravidlech pro přípravu hry našli větu “Pozvěte hráče. Klidně 2, nebo 20”, jejich překvapení bylo velké.

Na začátku máme obavy, že o takových věcech bychom mluvili jen s největším kamarádem nebo nejbližším člověkem, ale ono se někdy o těchto věcech snáze mluví s lidmi, se kterými si nejsme úplně blízko.

Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče

Hra Řekni mi je hrou také právě proto, že tato forma usnadňuje komunikaci o vážných věcech v bezpečném prostředí pravidel. Pravidla dávají dobrý základ pro možnost zkusit si hru zahrát ve větším počtu lidí, a to i s těmi, kteří nejsou našimi nejbližšími. To pro nás může být mnohdy snazší než mluvit o umírání s rodinou. Proto se nebojte si hru zahrát se svými kolegy, i když se neznáte příliš dobře. Hra vám naopak může pomoci se lépe poznat. 

Hraní se studenty medicíny

Hra se osvědčila jako velmi dobrý nástroj v rámci vzdělávání budoucích lékařů. První zkušenosti s hraním hry u nás máme právě se studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Hru jsem poprvé testoval na svých studentech v rámci předmětu Paliativní péče. Protože jsem dlouho hledal způsob, jak se studenty otevřít otázku jejich vlastního vztahu ke smrti a umírání. A bylo to skvělé.

Martin Loučka, ředitel Centra paliativní péče
Hraní hry My gift of Grace, původní americké verze Řekni mi, jsme uspořádali pro italské studenty v roce 2016 v Praze 
Foto: Centrum paliativní péče

To potvrzuje i studie z Ameriky1, které se zúčastnili studenti medicíny hrající hru v rámci svého vzdělávání. Hru vyhodnotili jako dobrého pomocníka k nastolení klíčových otázek pro pečující směrem k pacientům a jako dobrý podnět k vlastní hloubkové reflexi, ke které u studentů medicíny často došlo poprvé.

Řekni mi jako cesta ke zkvalitnění paliativní péče

Ze zkušeností a výzkumů z Ameriky i z našeho pilotního testování víme, že hra je užitečná pro týmy ve zdravotnictví i sociálních službách, ať už paliativní péči poskytují nebo ne. Viera Ivanovová hru využívá v rámci vzdělávání v domovech pro seniory, kde často paliativní péči teprve chtějí začít poskytovat. Podle jejích slov hra může být velmi dobrým nástrojem, jak v týmu vytipovat vhodné lidi pro tento typ péče. Skrze hru můžete lépe poznat svoje spolupracovníky, jejich hodnoty a postoje ke smrti a umírání.

Jako lektorka hraji hru Řekni mi s účastníky kurzů Paliativní přístup, které organizujeme v domovech pro seniory. Je skvělé vidět, jak hra podpoří téma kurzu a dává mu rozměr osobního prožitku ze zamyšlení se nad životem a smrtí. Přes otázky, jaké mám priority a vyslechnutí, jak to mají moji kolegové, se často dostáváme k prožívání klientů a k jejich prioritám. Hráči se navzájem znají a je úchvatné vidět, jak sdílení během hry účastníky stmeluje, vyjadřují si pochopení, podporu, společně se smějí i pláčou. Na konci odcházím s pocitem, že je to hra o životě, na který nám jen umožňuje nahlížet trochu jinak.

Viera Ivanovová, koordinátorka vzdělávání a lektorka Centra paliativní péče

Hospice jsou zařízení, která poskytují péči pacientům s nevyléčitelným onemocněním až do samotného závěru. I v tomto prostředí má smysl si hru zahrát, protože pracovníci si tím nově zvědomují téma, se kterým pracují třeba dlouhé roky, skrze sebe. To může mnohým přinést nový pohled na jejich přístup k práci. Obloukem se většina opět dostává zpět k uvažování o klientech a k poskytované péči.

Hraní hry Řekni mi velmi dobře funguje v týmech, které poskytují nebo chtějí začít poskytovat paliativní péči. 
Ilustrační foto: Centrum paliativní péče

Americká vědecká studie2 zaměřená na kaplany ve zdravotnictví prokázala, že hraním hry se pečujícím profesionálům zlepšuje sebejistota a sebedůvěra vést s klienty nebo pacienty konverzaci o přáních na konci života. Stejně tak studie ukázala, že kaplané hru vnímali pozitivně a hodnotili ji jako skvělý vzdělávací nástroj.

Je hra vhodná i pro nezdravotnický tým? 

Ano. Hru si může zahrát opravdu každý, kdo chce. Výše v textu jsme se zaměřili specificky na zdravotnictví a sociální služby, protože týmové hraní hry v těchto zařízeních může pomoci nastartovat či zlepšit poskytování paliativní péče. Hru si ale může v rámci teambuildingu zahrát jakýkoliv tým. Během testování poslední verze hry si ji zahrál třeba tým ve Skautském institutu. Navíc online, protože setkávání v tu chvíli nebylo možné kvůli proti pandemickým opatřením.

Minulý týden jsme zkoušeli hrát karty Řekni mi online a vlastně to fungovalo moc hezky. Hráli jsme něco přes hodinu a bylo to moc příjemné. Na začátku měli někteří obavu, že se budeme bavit o náročných tématech, což ve spojitosti s touto dobou může být ještě náročnější, ale dost jsme se i smáli.

Zuzana Hájková, Skautský institut

Co vám hraní hry s týmem může přinést?

  • Důvod potkat se spolu nepracovně
  • Společně strávený týmový čas
  • Vzájemné poznání 
  • Porozumění a zlepšení vztahů na pracovišti
  • Zajímavě strávený čas nad tématem, o kterém se nemluví každý den

1 Van Scoy, LJ, Green, MJ, Volpe, R. “Evaluating an Advance Care Planning Curriculum: a Lecture, a Game, a Patient, and an EssayMedical Science Educator, 2019
2 Van Scoy, LJ, Watson-Martin, E, Bohr, TA, Levi, BH, Green, MJ. End-of-life conversation game increases confidence for having end-of-life conversations for chaplains-in-training. Accepted July 10, 2017. American Journal of Hospice and Palliative Medicine.