Komunikace je jeden z nejdůležitějších “nástrojů” v paliativní péči a podle Adama Housky dobře zvládnutá komunikace s nemocným pacientem a jeho rodinou vede ke třem věcem: zorientování se v nastalé životní situaci, získání realistických výhledů na život s nemocí a získání určité kontroly nad svým životem. Když ale nejste trénovaný lékař nebo lékařka, jak o smrti a umírání máte mluvit s tím, koho se bezprostředně týká? Jak ustát emoce v takových rozhovorech? A jak se na takové situace připravit a proč se jich nebát?

O tom všem mluví Adam Houska a navíc Vám prozradí a vysvětlí, jaká je jeho nejoblíbenější otázka ve hře Řekni mi.