Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Cílem je komplexní léčba a řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. V České republice je paliativní péče stále málo dostupná a nejen proto se podle Marka Uhlíře v České republice “umírá blbě”.

V podcastu se dozvíte více o tom, komu a kdy je paliativní péče poskytována anebo jaký je rozdíl mezi eutanazií a paliativní péčí.